• Управител: Райна Илиева Георгиева
  • Град: Кюстендил
  • Седалище: Кюстендил 2500 ул.Охрид 8
  • Телефон: 0701 51667,0888334407
  • Fax: 51667
  • E-mail: imilanov02@abv.bg
  • Предмет на дейност: Специализирана в жилищно, обществено и промишлено строителство. Реконструкция, ремонти, пътно строителство, корекции на реки ,изграждане на водопроводни и канализационни мрежи
  • Булстат: 109559419