• Управител: Десислава Сярова-Генова
  • Град: Севлиево
  • Седалище: Севлиево, 5400, ул. Д-р Атанас Москов, бл. 10, вх. Б, ет. 6, ап. 22
  • Телефон: 0896 32 61 22
  • E-mail: lnc_building@abv.bg
  • Предмет на дейност: Строителство, ремонт и обзавеждане на жилищни и обществени сгради, площадки и др. строителни обекти. Изолации, хидроизолации.
  • Булстат: 205017490