• Управител: Димитър Петров Костов
  • Град: Добрич
  • Седалище: Добрич 9300 ул. Орфей 1, вх. Б, ап. 6
  • Телефон: 058 603389,0888924729
  • Fax: 603389
  • E-mail: [email protected]
  • Предмет на дейност: строителство
  • Булстат: 124608738