• Управител: Иван Христозов Христозов
  • Град: Пловдив
  • Седалище: с. Ясно поле, ул. Десета № 5
  • Телефон: 0896 56 99 30
  • E-mail: Kosistroi@mail.bg
  • Предмет на дейност: Изграждане на цялостно жилищно строителство.
  • Булстат: 203247399