• Управител: Костадин Димитров Митев
  • Град: Пловдив
  • Седалище: с. Нареченски бани 4239, ул. Младост № 13
  • Телефон: 0887 66 06 14
  • E-mail: kodimit_eood@abv.bg
  • Предмет на дейност: Основната дейност на фирмата обхваща ремонтни и довършителни работи, както и ново строителство на улици, канализации, водостоци, вили, магазини, настилки, вертикални планировки и други. Извършва услуги с автобетоновоз и многокофов багер. Разполага с добре обучен и квалифициран персонал, както и оборудване. Фирмата е сертифицирана по стандарта на ISO 9001:2000.
  • Булстат: 200235356