• Управител: Калин Борисов Георгиев
  • Град: Варна
  • Седалище: Варна 9000, ул. Пловдив № 15, ет. 3, ап. 3
  • Телефон: 0898696303
  • E-mail: kalida_build@abv.bg
  • Предмет на дейност: Сградно и промишлено строителство, реконструкции, ремонти; Фирмата разполага с всички необходими кадри,технически съоръжения и производсвен опит за изпълнение на всякакви видове строително монтажни работи,както и управление на строителния процес
  • Булстат: 201405637