• Управител: Иван Благов Чавдаров
  • Град: Пазарджик
  • Седалище: Пазарджик, 4400, ул. Тунджа 9
  • Телефон: 034/919 463
  • E-mail: ivel.a@abv.bg
  • Предмет на дейност: Изграждането на жилищни и нежилищни сгради.
  • Булстат: 822143012