• Управител: Илиян Иванов Деков
  • Град: Плевен
  • Седалище: Плевен ул. П. Р. Славейков 10, ет. 2, ап. 5
  • Телефон: 0877 77 69 00
  • E-mail: ivatex1@abv.bg
  • Предмет на дейност: Строителство, ремонт и поддръжка на жилищни сгради, търговски обекти, промишлени сгради и съоръжения.
  • Булстат: 205783577