• Управител: Добрин Георгиев Захариев
  • Град: Пловдив
  • Седалище: Пловдив 4004, ул. Георги Кирков 5
  • Телефон: 0888 76 08 57
  • E-mail: intertorgo@gmail.com
  • Предмет на дейност: Ниско строителство, вертикална планировка, озеленяване, поддържане, ремонти и пр.
  • Булстат: 115217637