• Управител: Спас Ангелов Георгиев
  • Град: Пазарджик
  • Седалище: Пазарджик, 4400, ул. Кочо Честименски 13А, ет. 1
  • Телефон: 0896 409 149
  • E-mail: infrastroi_as@abv.bg
  • Предмет на дейност: Цялостни решения като изпълнител на сгради и съоръжения, реконструкция и модернизация на сгради, саниране, обекти от транспортната инфраструктура и хидротехническо строителство.
  • Булстат: 2050788581