• Управител: Атанас Спасов Христев
  • Град: Пазарджик
  • Седалище: Пазарджик, 4400, ул. Кочо Честименски 13
  • Телефон: 034/99 24 12
  • E-mail: infrastroi@abv.bg
  • Предмет на дейност: Мостови съоръжения, ВиК инсталации в жилищното и промишлено строителство.
  • Булстат: 112597038