• Управител: Даниел Любомиров Дупчанов
  • Град: Пазарджик
  • Седалище: Пазарджик, 4400, ул. Преспа 2
  • Телефон: 034/44 56 24
  • Fax: 034/44 56 24
  • E-mail: homegas@mail.bg; office@homegas.bg
  • Web_site: homegas@mail.bg; office@homegas.bg
  • Предмет на дейност: Проектиране и изграждане на газови, отоплителни, вентилационни, климатизационни и ВиК системи и инсталации.
    Строителство на конструкции и съоръжения и въвеждане на енергоспестяващи мерки за енергийна ефективност в сгради.
  • Булстат: 112626340