• Управител: Борислав Иванов Иванов
  • Град: Плевен
  • Седалище: Плевен 5800 пл. Свобода 3, ет. 2
  • Телефон: 064 882862
  • Fax: 882866
  • E-mail: [email protected]
  • Предмет на дейност: строителство, търговия със стр. м-ли
  • Булстат: 824121242