• Управител: Иво Кирилов Василев
  • Град: Пловдив
  • Седалище: Пловдив 4004 ул.“Александър Стамболийски“ 9А
  • Телефон: 032 670218, 673016
  • Fax: 670217, 670218
  • E-mail: [email protected]
  • Web_site: www.hmcbg.com
  • Предмет на дейност: търговия с метали и производство на метални изделия
  • Булстат: 203877597