• Управител: Диана Глосова
  • Седалище: гр. София, ул. „Шар планина“ 75, ет. 6
  • Телефон: 02 931 8116
  • E-mail: [email protected]
  • Предмет на дейност: Инвеститорска дейност, свързана със строителството на жилищни и нежилищни сгради.
  • Булстат: 175242029