• Управител: Иван Дойчинов Дуков
  • Град: Хасково
  • Седалище: Хасково, 6300, ул.”Хан Аспарух” 11, вх. Б, ет. 1, ап. 3
  • Телефон: 0890904391
  • E-mail: gabbia.engineering@yahoo.com
  • Web_site: www.gabbia.bg
  • Предмет на дейност: Строителство, проектиране и инженерингова дейност при изграждане на жилищни обекти. Проектиране на инфраструктурни обекти. Извършване на текущи ремонти.
  • Булстат: 205763069