• Управител: Добри Петков
  • Град: Сливен
  • Седалище: ул. Перуника 2
  • Телефон: 0899 18 86 55
  • E-mail:  [email protected]
  • Предмет на дейност: Г. П. С. ЕООД е насочена към строителство и изграждане на жилищни и промишлени сгради над 1000 кв. РЗП. Сградите се изпълняват с модерни качествени материали, бързо и при спазване на сроковете. Фирмата изпълнява преобладаващо жилищно строителство, както и на офиси.
  • Булстат: 205191967