• Управител: Ивайло Петров
  • Град: София
  • Седалище: София 1505 бул. Мадрид 39, ет. 3
  • Телефон: 02 9460112
  • Fax: 9434944
  • E-mail: [email protected]
  • Предмет на дейност: Строителство, търговия със скално-облицовъчни материали
  • Булстат: 131165759