• Управител: Мартин Илиев Линдов
  • Град: Сливен
  • Седалище: Сливен 8800, ул. Михаил Чайковски 29
  • Телефон: 0879 44 45 22
  • E-mail: [email protected]
  • Предмет на дейност: Строителната дейност на фирмата започва в началото на 2019 г. като подизпълнител по договори за СМР на жилищни и нежилищни сгради в страната.
  • Булстат: 201186549