• Управител: Емилиан Пламенов Евтимов
  • Град: Троян
  • Седалище: Троян, 5600, ул. Мизия 9
  • Телефон: 0879151015
  • E-mail: evtimovgroup@abv.bg
  • Предмет на дейност: Строителство в страната и чужбина.
    Изпълнение на всякакъв вид строително-монтажни работи.
  • Булстат: 201586109