• Управител: Петър Димитров Йовев
  • Град: Добрич
  • Седалище: Добрич 9300 ул. Генерал Столетов 3
  • Телефон: 0899 918 314
  • E-mail: [email protected]
  • Web_site: www.eurogroup2007.com
  • Предмет на дейност: Строителство.
  • Булстат: 124632435