• Управител: Станимир Генчев Данчев
  • Град: Кюстендил
  • Седалище: Кюстендил 2500, местност „Жабокрътски рид“ 1, Околовръстен път
  • Телефон: 0896 33 66 36
  • E-mail: k.zlatkova@eurostill.bg
  • Предмет на дейност: ПОКУПКА, СТРОЕЖ, РЕМОНТИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА.
  • Булстат: 202952335