• Управител: Любомир Дамянов Трайков
  • Град: Видин
  • Седалище: Видин 3700 ул. Александър Стамболийски 60
  • Телефон: 878 845 040
  • E-mail: [email protected]
  • Предмет на дейност: Строителна дейност, машинно полагане на циментова замазка, виброполагане, настилки от фаянс, теракот, гранитогрес и др.
  • Булстат: 204396905