• Управител: Радослав Красимиров Цветков
  • Град: Трявна
  • Седалище: Трявна, 5350, ул. Ангел Кънчев 36
  • Телефон: 0884654040
  • E-mail: evrokorekt.bul@abv.bg
  • Предмет на дейност: Строителство и довършителни работи.
  • Булстат: 202928131