• Управител: Лиляна Костова Василева
  • Град: Търговище
  • Седалище: Търговище 7700, ул. Тракия № 2
  • Телефон: 0897 99 59 59
  • E-mail:  gmarkov14@gmail.com
  • Предмет на дейност: СТРОИТЕЛНИ-РЕМОНТНИ РАБОТИ, БЛАГООСТРОЯВАНЕ, ИНФРАСТРУКТУРА.
  • Булстат: 125577202