• Управител: Катя Кремчева Дилова
  • Град: с. Свобода, Област Пазарджик
  • Седалище: с. Свобода, 4532, ул. Осма 7
  • Телефон: 0878 06 07 77
  • E-mail: kdilova@mail.bg
  • Предмет на дейност: Строително-монтажни работи.
  • Булстат: 203396400