• Управител: Светлин Петров Стоянов
  • Град: с. Божичен
  • Седалище: с. Божичен, Област Русе, 7089, ул. Рила 13
  • Телефон: 0877 15 53 54
  • E-mail: eskalera@abv.bg
  • Предмет на дейност: Строителство, изграждане на метални конструкции, металообработване, недвижими имоти и др.
  • Булстат: 205511278