• Управител: Емрах Сали Ходжолу
  • Град: с. Руйно
  • Седалище: с. Руйно, ул. Пета № 25
  • Телефон: 0878 14 08 50
  • E-mail: eser-1eood@abv.bg
  • Предмет на дейност: Извършване на СМР.
  • Булстат: 205622296