• Управител: Стефан Иванов Димитров
  • Град: Ямбол
  • Седалище: Ямбол, 8600, ул. Патриарх Евтимий № 26
  • Телефон: 0887743444
  • E-mail: sgcogroup@gmail.com
  • Предмет на дейност: Строителство на жилищни и складови сгради, метални халета, обекти от благоустройствената инфраструктура и търговия със строителни материали.
  • Булстат: 202075861