• Управител: Илиян Атанасов Илиев
  • Град: Кърджали
  • Седалище: Кърджали 6600, бул. Хр. Ботев 90, вх. А, ет. 1, ап. 3
  • Телефон: 0878 76 64 03
  • Предмет на дейност: Фирма „Ерма Строй „ЕООД гр. Кърджали е създадена през м. октомври 2019 г. Основната дейност на дружеството е строителство на жилищни и нежилищни сгради.
  • Булстат: 205853997