• Управител: Радослав Кирилов Йорданов
  • Град: Радомир
  • Седалище: Радомир, 2400, ул. Априлско въстание 16
  • Телефон: 0896804742
  • E-mail: radoslav_yordanov1009@abv.bg
  • Предмет на дейност: Строителство, СМР и СРР на жилищни, промишлени и обществени сгради и съоръжения и прилежащата им инфраструктура.
  • Булстат: 202196749