• Управител: Нигохос Едуарт Хубесерян
  • Град: Добрич
  • Седалище: Добрич, 9300, бул. Добруджа 2
  • Телефон: 058/683897; 0888274497
  • E-mail: elprom@abv.bg
  • Web_site: http://elprombg.com/
  • Предмет на дейност: Проектиране и производството на електросъоръжения: ел. табла и разпределителни устройства, комплектни трансформаторни подстанции, вкл.
    присъединителни такива, подходящи за вятърни генератори.
  • Булстат: 124505745