• Управител: Анелия Руменова Герова
  • Град: Търговище
  • Седалище: Търговище 7700, ул. Сливница № 16
  • Телефон: 0892 72 88 88
  • E-mail: elit_building@abv.bg
  • Предмет на дейност: Изграждане на жилищни сгради и съоръжения.
  • Булстат: 205085394