• Управител: Стилияна Георгиева Симеонова
  • Град: София
  • Седалище: София 1000, бул. Цар Освободител 8
  • Телефон: 0893 36 80 70
  • E-mail: ekoingenering.av@abv.bg
  • Предмет на дейност: Дружеството разполага с квалифицирани и образовани специалисти и опитни строителни работници. Изпълнява като подизпълнител обекти по Националната програма за енергийна ефективност на жилищни сгради.
  • Булстат: 202454410