• Управител: Мирослав Желязков Петров
  • Град: Добрич
  • Седалище: Добрич 9300 бул.“Русия“ 13, офис 2
  • Телефон: 058 621 112,888 942 467
  • E-mail: [email protected]
  • Web_site: https://dbl-bg.com/
  • Предмет на дейност: Строителство.
  • Булстат: 124693172