• Управител: Иван Илиев
  • Град: Банско
  • Седалище: ул. „България“ 22
  • Телефон: 0878 30 30 19
  • E-mail: [email protected]
  • Web_site: didgrup.com
  • Предмет на дейност: „ДИД-Консулт Инжинеринг Груп“ ЕООД е създадено през 2017 г. с основна дейност – упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти, промяна на статути на имоти, изготвяне на пазарни оценки на активи, изготвяне на технически паспорти на сгради и професионално консултиране в областта на инвестиционните и строителни намерения. Днес фирмата предлага цялостно решение в консултирането в строителство.
  • Булстат: 204536264