• Управител: Дейвид Стоилов Петров
  • Град: Видин
  • Седалище: Видин 3700 ул. Хан Аспарух 27, вх.А, ет.7, ап.21
  • Телефон: 888 093 931
  • E-mail: [email protected]
  • Предмет на дейност: Строителство и строително-ремонтни работи.
  • Булстат: 202384441