• Управител: Красимир Стефанов Атанасов
  • Град: Русе
  • Седалище: Русе 7015 ул. Цанко Церковски 6, вх. А, ет. 4
  • Телефон: 082 828 200,888 214 986
  • E-mail: [email protected]
  • Предмет на дейност: Комплексно строителство – от грубия строеж до най-прецизните довършителни работи и рехабилитация на жилищни сгради и търговски обекти.
  • Булстат: 117684931