• Управител: Димитър Лозанов Димитров
  • Град: София
  • Седалище: София 1346, кв.Волуяк, ул.Зорница 48
  • Телефон: 0888 51 31 65
  • E-mail: deal_ltd@abv.bg
  • Предмет на дейност: Строително-монтажни работи