• Управител: Антон Йорданов Антонов
  • Град: Русе
  • Седалище: Русе 7015 бул. Христо Ботев 58А
  • Телефон: 0886458821
  • E-mail: office@daniraz.com
  • Web_site: www.daniraz.com
  • Предмет на дейност: Стройтелно монтажни работи разрушаване на сгради и съоражения
  • Булстат: 200246712