• Управител: Даниела Викторова Илиева
  • Град: София
  • Седалище: София 1712, жк. Младост 3, бл. 321, вх. 2, ет. 3, ап. 45
  • Телефон: 088 32 80 01
  • E-mail: danaengineering@abv.bg
  • Предмет на дейност: “Дана Инженеринг” ООД е компания, занимаваща се със строителство на сгради и съоръжения, довършителни работи. Компанията се придържа към най-високите стандарти и изисквания на съвременното строителство. Разполага с квалифициран екип от инженерен и технически персонал.
  • Булстат: 205601327