• Управител: Масимо Бонато
  • Град: Варна
  • Седалище: Варна 9000 ул. Цар Симеон І 25, ет. 3
  • Телефон: 052 920 920,631 460
  • Fax: 630 544
  • E-mail: office@bsgc.bg
  • Web_site: https://www.bsgc.bg/
  • Предмет на дейност: Проектиране, изграждане и монтиране на газопроводи и газови инсталации и транспортни съоръжения за природен газ.
  • Булстат: 125513232