• Управител: Николай Красимиров Маринов
  • Град: Ловеч
  • Седалище: Ловеч 5500 ул. Цар Освободител № 13
  • Телефон: 068 601163, 0893463120
  • E-mail: chaika_ood@abv.bg
  • Предмет на дейност: ВиК, газоснабдяване, ремонтни работи.
  • Булстат: 110545256