• Управител: Минчо Бонев Георгиев
  • Град: Димитровград
  • Седалище: Димитровград ул. Васил Левски 20
  • Телефон: 888 451 530
  • E-mail: tchavdarov@abv.bg
  • Предмет на дейност: ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ,СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ,СТРОИТЕЛНО РЕМОНТНИ И СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ.
  • Булстат: 126001594