• Управител: Румен Петров Христов
  • Град: Перник
  • Седалище: Перник 2306 ул. Сазлийка 1
  • Телефон: 076 601 816,899 848 377
  • E-mail: Firma_chaks@abv.bg
  • Предмет на дейност: Електромонтажно строителство и изграждане на водопроводни и съобщителни инсталации
  • Булстат: 113015074