• Управител: Иван Георгиев Кюркчиев
  • Град: БЯЛА
  • Седалище: БЯЛА 7101 Г.БЕНКОВСКИ 77
  • Телефон: 0888974416
  • E-mail: bialastroi@abv.bg
  • Предмет на дейност: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура
  • Булстат: 117630595