• Управител: ВЕЛИКА ЛЮБЕНОВА СТЕФАНОВА
  • Град: РУСЕ
  • Седалище: РУСЕ 7004 УЛ.ДОРОСТОЛ, БЛ.НИСОВО №114, Ет.3,Ап.8
  • Телефон: 0889526123
  • E-mail: bulstroi1@abv.bg
  • Предмет на дейност: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
  • Булстат: 117644424