• Управител: Борис Йорданов Анев
  • Град: Перник
  • Седалище: Перник 2300, ул. Кракра бл. 57, вх.Б, ет.4, ап. 10
  • Телефон: 0898 46 37 10
  • E-mail: anita_ap@abv.bg
  • Предмет на дейност: ЕТ “Борис Анев” е с основна дейност изграждане на жилищни и нежилищни сгради. Фирмата работи с квалифициран персонал, натрупал опита си в строителство на много обекти. ЕТ “Борис Анев” предлага строителни решения, отговарящи на изискванията на клиента за качество и точност на изпълнението. Фирмата е създадена и се стреми да отговори на все по-високите изисквания на разрастващия се строителен пазар в България.
  • Булстат: 113569643