• Управител: Илиан Динев
  • Град: Пловдив
  • Седалище: Пловдив, 4018, бул. Марица 154, секция А, ет. 2
  • Телефон: 032/947494
  • E-mail: [email protected]
  • Web_site: http://www.boradi.com
  • Предмет на дейност: Проектиране, доставка и монтаж. Сервизно обслужване и поддръжка на пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации.
  • Булстат: 825270335