• Управител: Тодор Карабиберов
  • Град: София
  • Седалище: София 1680 ж.к. Бокар, бул. България, п.к.161
  • Телефон: 02 9584700
  • Fax: 8183720
  • E-mail: [email protected]
  • Web_site: www.bokar.bg
  • Предмет на дейност: жилищно строителство, жилищни комплекси
  • Булстат: 040580949